You are here

Kariéra

Spoločnosť Syngenta je jednou z celosvetovo vedúcich spoločností v sektore agribusiness so zameraním na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, zamestnávajúca 28 000 zamestnancov v 90 krajinách sveta. Prispievame k riešeniu kritických globálnych problémov, ako je napríklad rastúca populácia a s tým spojený narastajúci dopyt po potravinách.

Zamestnanci spoločnosti Syngenta majú značný vplyv na zdravie a blahobyt ľudí na celom svete. Pracujú vo vyspelej spoločnosti, ktorá kladie dôraz na rozvoj osobnosti prostredníctvom odborných školení a spoluprácu s profesionálmi, ktorí utvárajú a prispievajú k vytváraniu dobrého mena rýchlo sa rozrastajúcej medzinárodnej spoločnosti. Práve teraz nastala tá pravá chvíľa, pripojiť sa k spoločnosti Syngenta.

Chcete sa stať súčasťou Syngenty?

Momentálne neponúkame žiadnu voľnú pozíciu. Ale svoj životopis nám môžete zaslať, možno hľadáme práve vás!

Vyberať môžete tiež z ponúk v zahraničí:

Naši ľudia

Syngenta zamestnáva na celom svete viac než 28 000 zamestnancov, ktorí majú spoločný cieľ – využívať potenciál rastlín naplno. Ich práca  prispieva k splneniu potravinových potrieb na svete, čo je dôvodom, prečo sme hrdí na to, že naša práca má zmysel. Neustále meniaca sa povaha nášho podnikania vyžaduje aj neustále investície do našich ľudí. Vážime si našich zamestnancov a pretože chceme, aby aj oni vo svojej práci uspeli, podporujeme ich v ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste. Okrem iného ponúkame širokú škálu firemných benefitov. V našej kultúre celosvetovo vyznávame nasledujúce hodnoty:

  • Začlenenie: Každý zamestnanec hrá v našej spoločnosti dôležitú úlohu. Všetci máme spoločnú víziu, v ktorú veríme. Našim cieľom je zamestnávať tých najlepších kandidátov, ktorí sú s našou spoločnosťou spojení veľa rokov.
  • Vzdelávanie a rozvoj: Zamestnanci Syngenty sa môžu zúčastniť množstva programov, ktoré prispievajú k rozvíjaniu potenciálu našich ľudí. Majú tak príležitosť rásť v rámci spoločnosti, rozširovať si znalosti, budovať vzťahy a zdieľať skúsenosti s ľuďmi z celého sveta. 
  • Spôsob riadenia: Sme presvedčení, že správne riadenie je základom silného manažérskeho tímu. Našim manažérom ponúkame medzinárodné programy, ktoré ich učia, ako motivovať a inšpirovať ostatných zamestnancov. Zároveň prispievajú k tomu, aby dosiahli maximum zo svojich schopností.
  • Rozmanitosť: Zamestnávame pracovníkov v 90 krajinách na takmer všetkých kontinentoch: Európa, Ázia, Afrika, Austrália a Amerika . Takáto rozmanitosť vytvára kultúrne bohatstvo našej spoločnosti. Dovoľuje nám neustále pracovať kreatívne a hľadať najlepšie riešenia.

Každý z našich zamestnancov hrá kľúčovú úlohu v uskutočňovaní našej vytýčenej stratégie. Kto sme, ako sa nám darí a čo ponúkame závisí predovšetkým na našich ľuďoch. Neváhame preto investovať do ich ďalšieho vzdelávania, podporovať spoluprácu a ponúkať ďalšie možnosti rastu. Chceme, aby sa každý mohol podieľať na našom úspechu.