You are here

Horčiak obyčajný

Horčiak obyčajný
Polygonum persicaria

Horčiaky

Zaradenie škodlivého činiteľa

Dvojklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročná rastlina rastúca na úrodných, na dusík bohatých, dobre prevzdušnených pôdach.  Stonka je podobná horčiakovi štiavolistému, vysoký je až 80 cm. Kvety sú malé, ružové, vo vzpriamených úzkych, lesklých klasoch.

Rozlišovacie znaky

Naspodku listovej čepele nie sú bodky, trúbky (pošvy) sú chlpaté.

Obdobie vzchádzania

Jar alebo jeseň