You are here

Hodnotenie produktov

Hlavná úloha

Hodnotenie, charakteristika a odporučenie vhodnej oblasti pre pestovanie nových hybridov sa začína už počas registračných procesov hybridu po celej Európe a jeden rok pred uvedením hybridu na trh.

Hlavná činnosť hodnotenia spočíva v:

  • identifikácii potenciálne najlepších produktov
  • predaní informácií a expertíz našich hybridov predajným tímom
  • určení najvhodnejších pestovateľských podmienok a postupov
  • registrácii hybridov v rôznych katalógoch EU

Konkrétne úlohy spočívajú v:

  • získaní informácií o nových odrodách
  • ohodnotený týchto odrôd v porovnaní s konkurenciou
  • uskutočnení špecifických štúdií o daných hybridoch, kvalita siláže a zrna
  • štúdie o fusarium a mytoxínoch
  • potravinárske, krmné a priemyselné využitie

Podpora hodnotenia

Hlavná éurópska pokusná sieť - tvorí ju okolo 150 miest po celej Európe Sieť pokusných miest pre zrnovú kukuricu: